วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การทำสมาธิ ตามหลักของพระพุทธเจ้า

อานาปานสติสมาธิ
การสร้างกองกุศล สามารถทำได้โดยปฎิบัติสมาธิ ตามหลักของพระพุทะเจ้าได้ที่บ้าน
อานิสงค์สูงที่สุดในกองกุศลทั้งปวง..เพียงระลึกรู้ลมหายใจ เข้า ออก อย่างมีสติ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น