วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานกฐิน แบบพุทธกาล วัดนาป่าพง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


พิธีการถวายผ้ากฐินในครั้งพุทธกาล
๑. พระพุทธเจ้าตรัสให้เวลาตั้งแต่ออกพรรษาไปแล้ว ๑ เดือน เป็นช่วงเวลาของการถวายจีวรและทำจีวร

๒. ในเขตสีมาใดมีภิกษุอยู่จำพรรษาจำนวนตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ทรงอนุญาตการทำสังฆกรรม ประเภทกฐินได้ถ้ามีฆราวาสมาแสดงเจตนาถวายผ้าจีวร โดยภิกษุมิได้พูดเลียบเคียงเพื่อให้ได้ผ้านั้นมา ซึ่งมิได้ระบุจำกัดจำนวนผู้แสดงเจตนาถวาย แต่ระบุจำนวนภิกษุผู้รับผ้านั้นได้เพียง ๑ รูป
(จากการยินยอมของคณะสงฆ์ในเขตสีมานั้น) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่า เป็นต้น

๓. ในวันที่ภิกษุได้รับการถวายผ้าจากฆราวาส (ตามเหตุผลและช่วงเวลาดังกล่าว) แล้ว ให้คณะสงฆ์ในอาวาสนั้น ช่วยกันตัดเย็บย้อมผ้าให้แก่ภิกษุรูปนั้น (ผู้มีคุณสมบัติพร้อมตามธรรมวินัย) ให้สำเร็จภายในวันวันนั้นก่อนอรุณของวันใหม่ขึ้น

๔. เมื่อตัดเย็บย้อมเสร็จ ก็ให้คณะสงฆ์ส่งมอบผ้าผืนดังกล่าวแก่ภิกษุรูปนั้น และภิกษุรูปนั้นก็ทำการอธิษฐานใช้ผ้ากฐินนั้นนุ่งห่มแทนผ้าผืนเก่า เรียกว่า กรานกฐิน

ในขั้นตอนดังกล่าว มีพระวินัยที่ระบุถึง พอจะกล่าวอ้างถึง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

ก. พระวินัยปิฎก เล่ม ๒ มหาวิภังค์ ทุติภาค
ข. พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรคภาค ๒

***************************************************************

กำหนดการงานกฐินวัดนาป่าพง

4 พฤศจิกายน 2555
07:00 น. ประเคนอาหาร
08:30 น. แสดงพระธรรมเทศนา
09:00 น. เริ่มพิธีถวายผ้ากฐิน
เสร็จพิธีแล้ว ผู้มาร่วมงานสามารถรับประทานอาหาร-น้ำดื่ม ตามจุดที่ตั้งไว้ได้
เสร็จจากรับประทานอาหาร อาจจะมีการสนทนาธรรมโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์
ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันงาน

1. ควรมาถึงวัดก่อนเวลาที่กำหนดไว้ประมาณ ½ ชม. (ประมาณ 06.30 น.) เนื่องจากในวันงานจะมีคนมามาก ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดและปัญหาที่จอดรถได้
2. วันกฐินนั้นไม่สามารถจอดรถไว้บริเวณในวัดได้ (เพื่อเหลือพื้นที่ให้คนไว้นั่ง ยืน เดิน, ให้จอดรถชั่วคราว หน้าวัดเพื่อให้ผู้ที่โดยสารมาด้วยลง หรือเอาของลงได้) และสามารถจอดได้บริเวณฝั่งร้านค้ามูลนิธิ และตลอดแนว 2 ข้างทางของถนนด้านหน้าวัด หากผู้มาร่วมงานไม่ได้จอดรถใกล้กับบริเวณวัด
ทางวัดมีรถรับ-ส่ง ตลอดแนวของถนนด้านหน้าวัดทั้ง 2 ฝั่ง โดยจะให้บริการตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน
จนกระทั่งหลังเสร็จงาน ~06.30 น – 12.00 น.

3. การปฏิบัติตัวเมื่อมาถึงวัด
- ยังไม่มีการแจกน้ำ-อาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีถวายผ้ากฐิน (~09.20 น.±)
- ควรรับประทานอาหารรองท้องมาล่วงหน้า
- เมื่อมาถึงที่วัดแล้ว อันดับแรก มาที่ศาลาไม้
- ลงทะเบียนรับบัตรที่นั่ง และรับผ้าที่จะใช้ถวาย (โดยกลุ่มอาสาปวารณาเป็นผู้เตรียมผ้าให้)
- ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา, และรับชุดหนังสือ

4. เมื่อรับชุดหนังสือแล้ว ให้กลับไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหน้าศาลาเอนกประสงค์ และนำผ้าที่ได้รับติดตัวไปด้วย

5. หลังจากถวายผ้าเสร็จแล้ว พระจะไปตักอาหารเพื่อฉัน และหลังพระรูปสุดท้ายตักเสร็จผู้ร่วมงานก็สามารถ เข้าตักอาหารที่โต๊ะบุฟเฟ่รับประทานได้ หรือไปรับประทานที่โรงทานฝั่งร้านค้ามูลนิธิตรงข้ามหน้าวัด

6. ผู้ร่วมทำบุญกระทำได้ทั้งเช็คและเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี ธ.กสิกรไทย สาขา โลตัส ลำลูกกา คลอง 6 บัญชีมูลนิธิพุทธโฆษณ์  เพื่อ งานกฐินวัดนาป่าพง เลขที่ 654-2-10099-9 และให้นำสลิปการโอนเงินมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อรับบัตรแลกชุดหนังสือ

7. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watnapp.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น