วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

“ราหุล ! กระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไร ?


“ราหุล ! กระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไร ?

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
กระจกเงามีไว้สำหรับส่องดู พระเจ้าข้า !”


“ราหุล ! กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง
พิจารณาดูแล้ว ๆ เล่า ๆ เสียก่อน จึงทำลงไป
ทางกาย, ทางวาจา หรือ ทางใจ
ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน.”


จูฬราหุโลวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น